ข้อมูลข่าวสาร / ทั่วไป

PT ร่วมบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 1.5 ลิตร จำนวนทั้งสิ้น 2,800 แพ็ค ( 16,800 ขวด) ให้ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20/9/2562

20 กันยายน 2562

PT ร่วมบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 1.5 ลิตร จำนวนทั้งสิ้น 2,800 แพ็ค ( 16,800 ขวด) ให้ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20/9/2562 โดยตัวแทนจาก PT ประกอบด้วย

  1. คุณณัฐสิทธิ์ ปุ่นโคมลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์
  2. คุณวิจิตรา เหมหงษา ผู้จัดการแผนกสนับสนุนสถานีน้ำมัน และ LPG อาวุโส
  3. คุณลภัสดา ศิริมั่น ผู้จัดการภาค
  4. คุณสมศักดิ์ พรมอ่อน ผู้จัดการเขต
  5. คุณณรงค์ สารพล ผู้จัดการเขต

และ ผู้จัดการสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้บริจาคให้หน่วยงานราชการ 2 แห่ง ดังนี้ จุดที่ 1 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 1,400 แพ็ค (8,400 ขวด) จุดที่2 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อำเภอวารินชำราบ จำนวน 1,400 แพ็ค (8,400 ขวด)

Loading...