เช่าสถานีบริการ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มีการขยายงานบริหารสถานีบริการน้ำมัน เพื่อรองรับ การเจริญเติบโต ของบริษัทฯในอนาคต โดยมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทน้ำมันชั้นนำของประเทศ โดยมีนโยบาย ในการเช่าพื้นที่ สถานีบริการน้ำมัน เพื่อสร้างโอกาส ในการพัฒนาพื้นที่ของท่านให้พลิกฟื้นขึ้นมามีมูลค่าทาง ธุรกิจในอนาคต

10098

081 910 8110
Loading...