คลังน้ำมัน

คลังน้ำมันจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทสามารถขนส่ง และส่งมอบน้ำมันให้กับลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในการจัดเก็บและสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขนส่งจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์มาพักที่คลังน้ำมันแต่ละแห่ง ก่อนกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีคลังน้ำมันทั้งหมด 11 แห่ง

ที่ตั้งคลังน้ำมัน

รายละเอียดคลังน้ำมัน

คลังชุมพร

10058

เลขที่ 167 หมู่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

10059

0 7752 1555 - 6

10060

26,514,441 ลิตร

10061

คลังแม่กลอง

10058

เลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

10059

0 3476 2938

10060

113,748,955 ลิตร

10061

คลังขอนแก่น

10058

เลขที่ 349 หมู่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

10059

08 1721 1594

10060

5,418,493 ลิตร

10061

คลังลำปาง

10058

เลขที่ 102 หมู่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

10059

0 5436 7526

10060

4,711,990 ลิตร

10061

คลังสระบุรี

10058

เลขที่ 6 หมู่ 9 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

10059

0 3637 0112

10060

5,337,749 ลิตร

10061

คลังศรีราชา

10058

เลขที่ 522/25 หมู่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

10059

0 3835 1530

10060

12,345,323 ลิตร

10061

คลังปักธงชัย

10058

เลขที่ 333 หมู่ 12 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

10059

044 442 589

10060

12,515,576 ลิตร

10061

คลังพิษณุโลก

10058

เลขที่ 76/4 หมู่ 2 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

10059

0 5533 7785

10060

7,546,818 ลิตร

10061

คลังนครสวรรค์

10058

เลขที่ 74 หมู่ 8 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

10059

0 5626 7368

10060

7,298,940 ลิตร

10061

คลังสุรินทร์

10058

เลขที่ 165 หมู่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

10059

0 4406 9938

10060

6,880,616 ลิตร

10061

คลังปากพนัง

10058

เลขที่ 96/5 หมู่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

10059

0 2168 3388

10060

19,775,266 ลิตร

10061

10022

คลังสระบุรี

10058

เลขที่ 6 หมู่ 9 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

10059

0 3637 0112

10060

5,337,749 ลิตร

10061

คลังศรีราชา

10058

เลขที่ 522/25 หมู่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

10059

0 3835 1530

10060

12,345,323 ลิตร

10061

คลังปักธงชัย

10058

เลขที่ 333 หมู่ 12 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

10059

044 442 589

10060

12,515,576 ลิตร

10061

คลังพิษณุโลก

10058

เลขที่ 76/4 หมู่ 2 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

10059

0 5533 7785

10060

7,546,818 ลิตร

10061

คลังนครสวรรค์

10058

เลขที่ 74 หมู่ 8 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

10059

0 5626 7368

10060

7,298,940 ลิตร

10061

คลังสุรินทร์

10058

เลขที่ 165 หมู่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

10059

0 4406 9938

10060

6,880,616 ลิตร

10061

คลังปากพนัง

10058

เลขที่ 96/5 หมู่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

10059

0 2168 3388

10060

19,775,266 ลิตร

10061

Loading...