คลังน้ำมัน

คลังน้ำมันจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทสามารถขนส่ง และส่งมอบน้ำมันให้กับลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในการจัดเก็บและสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขนส่งจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์มาพักที่คลังน้ำมันแต่ละแห่ง ก่อนกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีคลังน้ำมันทั้งหมด 11 แห่ง

ที่ตั้งคลังน้ำมัน

รายละเอียดคลังน้ำมัน

คลังชุมพร

10058

เลขที่ 167 หมู่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

10059

0 7752 1555 - 6

10060

26,514,441 ลิตร

10061

คลังแม่กลอง

10058

เลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

10059

0 3476 2938

10060

113,748,955 ลิตร

10061

คลังขอนแก่น

10058

เลขที่ 291 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

10059

0 4337 3250

10060

5,418,493 ลิตร

10061

คลังลำปาง

10058

เลขที่ 102 หมู่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

10059

0 5436 7526

10060

4,711,990 ลิตร

10061

คลังสระบุรี

10058

เลขที่ 6 หมู่ 9 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

10059

0 3637 0112

10060

5,337,749 ลิตร

10061

คลังศรีราชา

10058

เลขที่ 522/25 หมู่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

10059

0 3835 1530

10061

คลังปักธงชัย

10058

เลขที่ 333 หมู่ 12 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

10059

0 4444 2589

10061

คลังพิษณุโลก

10058

เลขที่ 76/4 หมู่ 2 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

10059

0 5533 7785

10060

7,546,818 ลิตร

10061

คลังนครสวรรค์

10058

เลขที่ 74 หมู่ 8 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

10059

0 5626 7368

10060

7,298,940 ลิตร

10061

คลังสุรินทร์

10058

เลขที่ 165 หมู่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

10059

0 4406 9938

10060

6,880,616 ลิตร

10061

คลังปากพนัง

10058

เลขที่ 96/5 หมู่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

10059

0 2168 3388

10060

19,775,266 ลิตร

10061

10022

คลังสระบุรี

10058

เลขที่ 6 หมู่ 9 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

10059

0 3637 0112

10060

5,337,749 ลิตร

10061

คลังศรีราชา

10058

เลขที่ 522/25 หมู่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

10059

0 3835 1530

10061

คลังปักธงชัย

10058

เลขที่ 333 หมู่ 12 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

10059

0 4444 2589

10061

คลังพิษณุโลก

10058

เลขที่ 76/4 หมู่ 2 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

10059

0 5533 7785

10060

7,546,818 ลิตร

10061

คลังนครสวรรค์

10058

เลขที่ 74 หมู่ 8 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

10059

0 5626 7368

10060

7,298,940 ลิตร

10061

คลังสุรินทร์

10058

เลขที่ 165 หมู่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

10059

0 4406 9938

10060

6,880,616 ลิตร

10061

คลังปากพนัง

10058

เลขที่ 96/5 หมู่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

10059

0 2168 3388

10060

19,775,266 ลิตร

10061

Loading...