ศูนย์กระจายสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุน รองรับการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯและธุรกิจในเครือ เป็นผู้ให้บริการเพื่อรองรับการกระจาย บริหารและขนส่งสินค้า ทั้งอุณหภูมิปกติและความคุมอุณหภูมิ ด้วยทีมบริหารงานที่มีคุณภาพ อีกทั้งสามารถช่วยบริหารจัดการต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ได้ดีขึ้น ด้วยทำเลที่ตั้งของศูนย์กระจาย สินค้าที่สามารถเชื่อมโยงไปยังทุกจุดทั่วประเทศได้ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าปลายทางได้อย่างทันที

ที่อยู่ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย

ที่ตั้งเลขที่ 141/4 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค คลัง W3/1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน กม.55.5 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

พื้นที่ให้บริการ

5,850 ตารางเมตร

ชั้นวางสินค้าสูง 5 ชั้น (Selective Rack)

• สามารถเก็บสินค้าได้ 1,400 ช่อง

• พร้อมรถยกสินค้าแนวสูง

ชั้นวางสินค้าขนาดย่อม (Mezzanine)

• สามารถเก็บสินค้าได้ 2,500 ช่อง

• รองรับสินค้าได้กว่า 1,200 รายการ

พื้นที่สำหรับวางสินค้าบนพื้น (On floor)

สามารถเก็บสินค้าได้ 1,200 ตร.ม.

อุปกรณ์ต่างๆภายในศูนย์กระจายสินค้า

• รถยกของประเภทต่างๆที่เหมาะสมกับสินค้า

• Dock Leveler หรือจุดเทียบรับส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก

• เพียงพอสำหรับรถ 4 ล้อ 6 ล้อ และ10 ล้อ

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า

Loading...