เกี่ยวกับเรา

ภายในสถานีบริการ PT ทั่วประเทศ เราจัดสรรพื้นที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทกิจการของคุณ ทั้งพื้นที่สำหรับธุรกิจบริการ ร้านอาหาร ร้านค้า หรือซุ้มขายของ มาร่วมสร้างและขยายธุรกิจของคุณไปกับเรา

ติดต่อฝ่ายบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์

หมายเลขติดต่อ  

065-528-1856
098-250-8612
065-942-8702
063-218-3219
065-528-2010
065-950-1772

  

คลิกเพื่อเข้าสู่ประเภทร้านที่สนใจ และพื้นที่ว่างแนะนำ

รายการพีทีมีดี

ขั้นตอนการขอเช่าพื้นที่

 • ชั้นตอนที่ 1

  ลงทะเบียนสนใจเช่าพื้นที่
 • ชั้นตอนที่ 2

  เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ชั้นตอนที่ 3

  พิจารณา
 • ชั้นตอนที่ 4

  ทำสัญญาเช่า

ติดต่อสอบถามการเช่าพื้นที่

ขั้นตอนการขอเช่าพื้นที่

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจให้บริการต่างๆ ภายในสถานีบริการน้ำมันพีที

ธุรกิจบำรุงรักษารถยนต์

ธุรกิจซุ้มขายสินค้า

ธุรกิจอื่นๆ

Loading...