เกี่ยวกับเรา

ภายในสถานีบริการ PT ทั่วประเทศ เราจัดสรรพื้นที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทกิจการของคุณ ทั้งพื้นที่สำหรับธุรกิจบริการ ร้านอาหาร ร้านค้าภายในศูนย์อาหาร หรือแผงเช่า มาร่วมสร้างและขยายธุรกิจของคุณไปกับเรา 

หมายเลขติดต่อ 098-250-8612 คุณภณินัณ(มะเฟือง) ดูแลพื้นที่ภาคเหนือและกทม.ปริมณฑลด้านทิศตะวันตก
หมายเลขติดต่อ 065-528-1856 คุณณัฐชา (ลูกแก้ว) ดูแลพื้นที่ภาคใต้และกทม.ปริมณฑลด้านทิศเหนือ
หมายเลขติดต่อ 090-962-3322 คุณภาสกร (มั่น) ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก,ภาคอีสานและกทม. ปริมณฑลด้านทิศใต้,ทิศตะวันออก


คลิกเพื่อเข้าสู่ประเภทร้านที่สนใจ และพื้นที่ว่างแนะนำ
 


รายการพีทีมีดี

ขั้นตอนการขอเช่าพื้นที่

 • ชั้นตอนที่ 1

  ลงทะเบียนสนใจเช่าพื้นที่
 • ชั้นตอนที่ 2

  เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ชั้นตอนที่ 3

  พิจารณา
 • ชั้นตอนที่ 4

  ทำสัญญาเช่า

ติดต่อสอบถามการเช่าพื้นที่

ขั้นตอนการขอเช่าพื้นที่

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจให้บริการต่างๆ ภายในสถานีบริการน้ำมันพีที

ธุรกิจบำรุงรักษารถยนต์

ธุรกิจซุ้มขายสินค้า

ธุรกิจอื่นๆ

Loading...