ข้อมูลข่าวสาร / ทั่วไป

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) คว้า 3 รางวัลจากงาน ASEAN Business Awards 2019

22 พฤศจิกายน 2562

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) คว้า 3 รางวัลจากงาน ASEAN Business Awards 2019

ซึ่งจัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council : ASEAN-BAC) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย อันได้แก่ รางวัลประเภทธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ระดับอาเซียน, รางวัลสำหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นใน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, และรางวัลสำหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดย มี คุณรังสรรค์ พวงปราง เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

Loading...