ข้อมูลข่าวสาร / ทั่วไป

พีที ร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออกในการจัดทำโครงการฝึกงานหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าระยะเวลา 609 ชั่วโมง จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยส่งเสริมการมีอาชีพให้กับคนพิการ

22 ตุลาคม 2562

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 22 ตุลาคม 2562

สถานที่ฝึกงาน: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

จำนวนคนพิการ: 49 คน

โดยมีวิทยากร มาให้ความรู้และฝึกสอนการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 609 ชั่วโมง เพื่อให้คนพิการได้เรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริง และเมื่อจบหลักสูตรแล้ว มีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรม รวมทั้งมอบจักรเย็บผ้าพร้อมอุปกรณ์ ให้กับผู้พิการทุกคน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากจบการฝึกอบรมต่อไป

Loading...