ข่าวสาร

PTG คว้ารางวัลชนะเลิศงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2566  ประเภทการออกแบบบริการ สะท้อนความมุ่งมั่นนำนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ

10 ตุลาคม 2566

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบบริการ ในผลงาน Max Enterprise Connect จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยมีดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทรับโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ

ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG กล่าวว่า “การได้รับรางวัลนวัตกรรมของ PTG ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่บริษัทได้รับรางวัลของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยเมื่อปี 2562 ได้รับรางวัลองค์นวัตกรรมดีเด่น และในปีนี้ PTG ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ในด้านการออกแบบบริการ ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรม แพลตฟอร์มโซลูชั่น Max Enterprise Connect เครื่องมือในการบริหารต้นทุนน้ำมัน ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจโลจิสติกส์ทุกขนาด ใช้งานง่าย แก้ไขปัญหาตรงจุด ประมวลผลรวดเร็ว (Real-time) ลดภาระงานหรือขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน”

“ในฐานะตัวแทนบริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นรางวัลที่สร้างกำลังใจแก่ทุกคนในองค์กร ให้มีพลังที่จะผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงจากนวัตกรรมที่แตกต่าง ไม่ใช่เพื่อการเติบโตของ PTG เท่านั้น แต่คือการเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันการเดินหน้าของประเทศไปสู่ความแข็งแกร่ง พร้อมต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ Disruption ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด”

โดย PTG มองเห็นความสำคัญของโลจิสติกส์ และเชื่อมั่นในความสำคัญของอุตสาหกรรมขนส่งที่เป็นตัวแปรสำคัญในความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งการขยายจำนวนสถานีบริการให้ครอบคลุม การสร้างจุดพักเพื่อบุคลากรขนส่ง (Max Camp) และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงเป็นที่มาของ Max Enterprise Connect ซึ่งเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ผ่านการค้นคว้าวิจัยมากกว่า 1 ปี ออกแบบ พัฒนา และทดสอบจริงกับรถส่งน้ำมันของบริษัทเอง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นโซลูชั่นที่จะช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน ลดเวลาการทำงาน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุด ในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ แก่คนไทยที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม ที่มีความโดดเด่นและเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติ ในหลากหลายด้านซึ่งจะสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรม ขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจ ในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย และสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ผ่านการสื่อสารให้เกิด การรับรู้ผลงานนวัตกรรมของประเทศไทยในวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Loading...