ข้อมูลข่าวสาร / ทั่วไป

"PTG" พร้อมมอบพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PT รองรับฉีดวัคซีนโควิด -19

05 พฤษภาคม 2564

     

คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขใช้พื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PT กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ  เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 เนื่องจากสถานีบริการน้ำมัน PT  ครอบคลุมทั้งถนนสายรอง-สายหลัก ที่ใกล้เขตชุมชน หากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ หรือผู้ที่รับการฉีดวัคซีน มีอาการแทรกซ้อน ก็สามารถนำตัวส่งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันที 

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้น สถานีบริการน้ำมันPT ทุกแห่งได้รับการฉีดพ่นยา ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เป็นประจำ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสถานีบริการน้ำมันPT มีความปลอดภัย ต่อบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อีกด้วย  


Loading...