ข้อมูลข่าวสาร / น้ำมันเชื้อเพลิง PT

“CHARGING THE EVOLUTION” รวมพลังสู่อนาคต

26 มีนาคม 2564

    นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)และ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเปิดตัว สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT สถานีแรกในประเทศไทย

    ภายในงาน GRAND OPENING PT x EleX by EGAT “CHARGING THE EVOLUTION”รวมพลังสู่อนาคต ณ สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาปากช่อง 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานในพิธี โดยมุ่งหวังในการร่วมกัน ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ และร่วมสร้างความอยู่ดี มีสุข ให้กับชุมชน

Loading...