ข้อมูลข่าวสาร / ทั่วไป

กองทัพบก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุ จส.100 จัดพิธีมอบรางวัล “คนดีของเรา"

17 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กองทัพบก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุ จส.100 จัดพิธี มอบรางวัล “คนดีของเรา" ที่กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่เสียสละ ทำความดีช่วยเหลือ ผู้อื่น โดยหวังให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึก “ทำดี" ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยมี พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และมี นายอุภัย สาระศาลิน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัทแปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล รวม 110,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีให้แก่ “คนดีของเรา” ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้เข้ารับรางวัลทั้งหมด 12 คนดี จาก 10 เหตุการณ์ โดยหนึ่งในนั้นคือ คุณพรไพลิน สีสด (เล็ก) พนักงานประจำร้านแมกซ์มาร์ท สาขาสมุทรสงคราม 4 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2562 ได้เก็บซองเงิน จำนวน 100,000 บาท ส่งคืนนักท่องเที่ยวสาวชาวบราซิล ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี อีกทั้งยังได้รับการชื่นชมจากชาวไทย และชาวต่างชาติทั่วโลก

Loading...