น้ำมันเชื้อเพลิง PT

เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา

บริษัทดำเนินธุรกิจขายปลีกและขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่สั่งซื้อโดยตรงมาจากบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และขนส่งโดยกองรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทเองเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า กลุ่มผู้ใช้รถยนต์และกลุ่มผู้ใช้รถทางการเกษตร ผ่านสถานีบริการน้ำมัน PT

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

PT CALL CENTER

1614
คุณภาพและมาตรฐานสินค้า
น้ำมันเชื้อเพลิงของ PTG ทุกหยด ตรงจากโรงกลั่นไทยออยล์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานสูงสุด EURO 4 ด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ ทันสมัยและ ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ
หน่วยตรวจสอบ คุณภาพน้ำมันเคลื่อนที่ จะทำการตรวจสอบน้ำมันที่สถานีบริการของเราทุกแห่งทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า น้ำมันของ PTG เต็มปริมาตร
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง
PT MAX ดีเซล B7
คุณสมบัติ
• เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบที่ได้จากโรงกลั่น
• มีช่วงจุดเดือด ประมาณ 180-370 องศาเซลเซียส
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์แรงอัดสูง และจุดระเบิดเอง ซึ่งการจุดระเบิดของเชื้อเพลิง เกิดขึ้นจากความร้อนจากแรงอัดสูงของอากาศในกระบอกสูบโดยไม่ต้องใช้หัวเทียน)
PT MAX ดีเซล B10
คุณสมบัติ

• น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลอยู่ที่ 9 – 10%

• เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ในกระบอกสูบให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม

• สำหรับรถดีเซลทั่วไป

PT MAX ดีเซล B20
คุณสมบัติ

• น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ ที่มีส่วนประกอบของ น้ำมันไบโอ ดีเซล 20% และ น้ำมันดีเซล 80%

• การจุดระเบิดของเครื่องยนต์ง่ายมีการเผาไหม้ดีกว่าน้ำมันดีเซลปกติ เครื่องสตาร์ทติดง่าย

• ช่วยลดการสึกหรอของปั๊มเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

• ทำให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ปล่อยควันดำลดลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ราคาต่อลิตรของ B20 ถูกกว่าดีเซลปกติ

ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม

รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถยนต์รุ่นที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดี เซลประเภทนี้ได้

แก๊สโซฮอล์ 95
คุณสมบัติ

• เป็นการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 95 จำนวน 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล 1 ส่วน จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
• ค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์จะขึ้นกับค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินพื้นฐานแต่ละชนิด

ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม

• สำหรับใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน
• สามารถเลือกแก๊สโซฮอล์ตามค่าออกเทนที่ต้องการใช้มาทดแทนน้ำมันเบนซินได้ทันที

แก๊สโซฮอล์ 91
คุณสมบัติ

• เป็นการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 91 จำนวน 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล 1 ส่วน จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
• ค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์จะขึ้นกับค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินพื้นฐานแต่ละชนิด

ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม

• สำหรับใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน
• สามารถเลือกแก๊สโซฮอล์ตามค่าออกเทนที่ต้องการใช้มาทดแทนน้ำมันเบนซินได้ทันที

เบนซิน BENZENE
คุณสมบัติ
• น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบโดยใช้ MTBE ในการเพิ่มค่าออกเทนให้ได้ 95 เป็นเชื้อเพลิง ที่ให้กำลังอัดสูง
• ประเทศไทยประกาศยกเลิกการผลิตน้ำมันเบนซิน 91 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 และผ่อนผันให้มีจำหน่ายจนกว่าจะหมด แต่ไม่เกิน วันที่ 31 มีนาคม 2556 หลังจากนั้นจำหน่ายเฉพาะน้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 เท่านั้น
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• เครื่องยนต์เบนซินขนาดใหญ่มีอัตราเร่งสูง
แก๊สโซฮอล์ E20
คุณสมบัติ
• ได้จากการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ผสมกับเอทานอล ในอัตราส่วนเบนซิน 80 : เอทานอล 20 ได้เป็นน้ำมัน E20 (เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
• มีค่าออกเทน 95 ตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้ E20

สถานีบริการน้ำมัน PT

10214

10074

เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา

บริษัทดำเนินธุรกิจขายปลีกและขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่สั่งซื้อโดยตรงมาจากบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และขนส่งโดยกองรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทเองเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า กลุ่มผู้ใช้รถยนต์และกลุ่มผู้ใช้รถทางการเกษตร ผ่านสถานีบริการน้ำมัน PT

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

PT CALL CENTER

1614
คุณภาพและมาตรฐานสินค้า
น้ำมันเชื้อเพลิงของ PTG ทุกหยด ตรงจากโรงกลั่นไทยออยล์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานสูงสุด EURO 4 ด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ ทันสมัยและ ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ
หน่วยตรวจสอบ คุณภาพน้ำมันเคลื่อนที่ จะทำการตรวจสอบน้ำมันที่สถานีบริการของเราทุกแห่งทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า น้ำมันของ PTG เต็มปริมาตร
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง

PT MAX ดีเซล B7

คุณสมบัติ
• เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบที่ได้จากโรงกลั่น
• มีช่วงจุดเดือด ประมาณ 180-370 องศาเซลเซียส
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์แรงอัดสูง และจุดระเบิดเอง ซึ่งการจุดระเบิดของเชื้อเพลิง เกิดขึ้นจากความร้อนจากแรงอัดสูงของอากาศในกระบอกสูบโดยไม่ต้องใช้หัวเทียน)

PT MAX ดีเซล B10

คุณสมบัติ

• น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลอยู่ที่ 9 – 10%

• เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ในกระบอกสูบให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม

• สำหรับรถดีเซลทั่วไป

PT MAX ดีเซล B20

คุณสมบัติ

• น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ ที่มีส่วนประกอบของ น้ำมันไบโอ ดีเซล 20% และ น้ำมันดีเซล 80%

• การจุดระเบิดของเครื่องยนต์ง่ายมีการเผาไหม้ดีกว่าน้ำมันดีเซลปกติ เครื่องสตาร์ทติดง่าย

• ช่วยลดการสึกหรอของปั๊มเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

• ทำให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ปล่อยควันดำลดลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ราคาต่อลิตรของ B20 ถูกกว่าดีเซลปกติ

ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม

รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถยนต์รุ่นที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดี เซลประเภทนี้ได้

แก๊สโซฮอล์ 95

คุณสมบัติ

• เป็นการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 95 จำนวน 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล 1 ส่วน จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
• ค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์จะขึ้นกับค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินพื้นฐานแต่ละชนิด

ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม

• สำหรับใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน
• สามารถเลือกแก๊สโซฮอล์ตามค่าออกเทนที่ต้องการใช้มาทดแทนน้ำมันเบนซินได้ทันที

แก๊สโซฮอล์ 91

คุณสมบัติ

• เป็นการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 91 จำนวน 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล 1 ส่วน จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
• ค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์จะขึ้นกับค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินพื้นฐานแต่ละชนิด

ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม

• สำหรับใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน
• สามารถเลือกแก๊สโซฮอล์ตามค่าออกเทนที่ต้องการใช้มาทดแทนน้ำมันเบนซินได้ทันที

เบนซิน BENZENE

คุณสมบัติ
• น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบโดยใช้ MTBE ในการเพิ่มค่าออกเทนให้ได้ 95 เป็นเชื้อเพลิง ที่ให้กำลังอัดสูง
• ประเทศไทยประกาศยกเลิกการผลิตน้ำมันเบนซิน 91 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 และผ่อนผันให้มีจำหน่ายจนกว่าจะหมด แต่ไม่เกิน วันที่ 31 มีนาคม 2556 หลังจากนั้นจำหน่ายเฉพาะน้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 เท่านั้น
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• เครื่องยนต์เบนซินขนาดใหญ่มีอัตราเร่งสูง

แก๊สโซฮอล์ E20

คุณสมบัติ
• ได้จากการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ผสมกับเอทานอล ในอัตราส่วนเบนซิน 80 : เอทานอล 20 ได้เป็นน้ำมัน E20 (เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
• มีค่าออกเทน 95 ตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้ E20

สถานีบริการน้ำมัน PT

ค้นหาสาขา

10074