ต้อนรับสู่พื้นที่ทำงานที่พีทีจี

“ทุกความท้าทายรอคุณอยู่ที่พีทีจี เอ็นเนอยี”

พันธกิจของคนพีทีจี

พีทีจี เอ็นเนอยี ตั้งใจพัฒนาธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงเวลาของคนไทย
มุ่งมั่นให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการของเรา
ที่พีทีจี เราสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน สำหรับทุกคนเพื่อพัฒนาศักยภาพ อย่างไม่หยุดยั้ง
พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อการทดลอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
หากคุณเป็นคนที่ชอบความท้าทาย Energetic, Curiosity, Open Mind,
เราขอเชิญชวนคุณมาร่วมสร้างการเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปด้วยกัน

ค่านิยม

Customer Service: คุณภาพเต็มที่ บริการเต็มพลัง
Teamwork: ก้าวไปดวยกัน เพื่อความผูกพันที่ยั่งยืน
Integrity & Ethics: ทำทุกสิ่งให้ถูกต้อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
Continuous Improvement: กล้าคิด กล้าทำ เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
Loading...