ชีวิตที่พีทีจี เอ็นเนอยี

พีทีจี เอ็นเนอยี ส่งเสริมให้พนักงานแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กล้าทดลองทำสิ่งที่แตกต่างและ “สดใหม่” อยู่เสมอ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อความยืดหุ่น และพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการได้อย่างทันท่วงที

ที่นี่ เรามุ่งมั่น ทำความเข้าถึงเข้าใจพนักงาน พร้อมออกแบบบรรยากาศ เครื่องมือ และกระบวนการทำงานโดยมีพนักงานเป็นศูนย์กลาง

เติบโตไปพร้อมกับเรา

Loading...