ไทย เชฟ เอ็กเพรส
(Thai Chef Express)
เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา

ไทย เชฟ เอ็กเพรส (Thai Chef Express) ดำเนินธุรกิจให้บริการร้านอาหารไทยในรูปแบบอาหารจานเดียว ซึ่งเป็นเมนูที่รู้จักกันดีในกลุ่ม ลูกค้าต่างชาติ โดยเปิดให้บริการในสนามบิน

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หมายเลขโทรศัพท์

0 2276 2868
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ข่าวสาร

โปรโมชั่น

สาขาไทยเซฟ เอกเพรส

10214

10074

เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา

ไทย เชฟ เอ็กเพรส (Thai Chef Express) ดำเนินธุรกิจให้บริการร้านอาหารไทยในรูปแบบอาหารจานเดียว ซึ่งเป็นเมนูที่รู้จักกันดีในกลุ่ม ลูกค้าต่างชาติ โดยเปิดให้บริการในสนามบิน

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หมายเลขโทรศัพท์

0 2276 2868
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ข่าวสาร

โปรโมชั่น

สาขาไทยเซฟ เอกเพรส

ค้นหาสาขา

10214

10074

Loading...