นิวยอร์ก ฟิฟท์อเวนิว เดลี (New York 5th Av. Deli)
เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา

นิวยอร์ก ฟิฟท์อเวนิว เดลี (New York 5th Av. Deli) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารประเภทแซนด์วิช ที่ให้บริการแซนด์วิชหลากหลายรูปแบบ ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี โดยเปิดให้บริการในสนามบิน, ห้างสรรพสินค้า และสถานีบริการน้ำมันพีที (บางแห่ง)

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หมายเลขโทรศัพท์

0 2276 2868
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ข่าวสาร

โปรโมชั่น

สาขานิวยอร์ก ฟิฟท์อเวนิว เดลี

10214

10074

เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา

นิวยอร์ก ฟิฟท์อเวนิว เดลี (New York 5th Av. Deli) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารประเภทแซนด์วิช ที่ให้บริการแซนด์วิชหลากหลายรูปแบบ ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี โดยเปิดให้บริการในสนามบิน, ห้างสรรพสินค้า และสถานีบริการน้ำมันพีที (บางแห่ง)

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หมายเลขโทรศัพท์

0 2276 2868
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ข่าวสาร

โปรโมชั่น

สาขานิวยอร์ก ฟิฟท์อเวนิว เดลี

ค้นหาสาขา

10214

10074

Loading...