แมกซ์มาร์ท
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน PT ได้เปิดบริการเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง และได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ
นอกจากนี้ MAX MART ยังจัดให้มีการทำการตลาดร่วมกับสถานีบริการน้ำมัน โดยการให้ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษมากมาย ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้
โดยปัจจุบัน MAX MART มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 188 สาขา โดยกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายสถานีบริการน้ำมัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึงจึงมีนโยบายเพิ่มสาขา MAX MART ให้ได้จำนวนสาขาในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนสถานีบริการน้ำมัน

นั่นหมายถึงในปี 2563 จะมีจำนวนสาขารวมไม่น้อยกว่า 250 สาขาทั่วประเทศ

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

PT CALL CENTER

1614

หมายเลขโทรศัพท์

0 2168 3377, 0 2168 3388

ติดตามเรา

เว็บไซต์ Max Card

http://www.ptmaxcard.com
บริการของเรา
บริการจำหน่ายสินค้าสะดวกซื้อ
รับฝาก-ถอนเงิน ธนาคารกรุงศรี (50 สาขา)
จุดบริการรับ-ส่ง พัสดุไปรษณีย์ (SKYBOX)

สาขาแมกซ์มาร์ท

10102

10074

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน PT ได้เปิดบริการเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง และได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ
นอกจากนี้ MAX MART ยังจัดให้มีการทำการตลาดร่วมกับสถานีบริการน้ำมัน โดยการให้ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษมากมาย ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้
โดยปัจจุบัน MAX MART มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 188 สาขา โดยกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายสถานีบริการน้ำมัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึงจึงมีนโยบายเพิ่มสาขา MAX MART ให้ได้จำนวนสาขาในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนสถานีบริการน้ำมัน

นั่นหมายถึงในปี 2563 จะมีจำนวนสาขารวมไม่น้อยกว่า 250 สาขาทั่วประเทศ

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

PT CALL CENTER

1614

หมายเลขโทรศัพท์

0 2168 3377, 0 2168 3388

ติดตามเรา

เว็บไซต์ Max Card

http://www.ptmaxcard.com
บริการของเรา
บริการจำหน่ายสินค้าสะดวกซื้อ
รับฝาก-ถอนเงิน ธนาคารกรุงศรี (50 สาขา)
จุดบริการรับ-ส่ง พัสดุไปรษณีย์ (SKYBOX)

สาขาแมกซ์มาร์ท

ค้นหาสาขา

10214

10074

Loading...