บัตรเครดิตนิติบุคคล
( PT Fleet Card )

เกี่ยวกับบัตร
บัตรเครดิตนิติบุคคล (PT MAX FLEET CARD) เป็นบัตรสำหรับ บมจ. / บจก./ หจก. ควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ได้เฉพาะสถานีบริการน้ำมัน PT เท่านั้น
จุดเด่น

ควบคุมได้

• ควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมัน เชื้อเพลิงใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน ​PT ทั่วประเทศ

เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ

• เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย นานสูงสุด 55 วัน

ตรวจสอบง่าย

• ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล การใช้จ่ายน้ำมัน

ช่วยบริหาร

• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

• ผู้สมัครต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้นและดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี
• ไม่เคยเป็น NPL กับสถาบันการเงินใดๆในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา นับจากวันที่ขอเครดิต และ ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้อง ร้องดำเนินคดี
• มีกำไรจากการดำเนินงานในรอบบัญชี 2 ใน 3 ปีล่าสุดและรอบบัญชีล่าสุดโดยพิจารณาจากงบที่สะท้อน ความเป็นจริง
• ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก ธุรกิจมีกำไร (งบปีล่าสุด)
• ลูกค้าต้องไม่ผิดเงื่อนไขของธนาคารฯ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการถูกลด/คงวงเงินรวม
• ธนาคารเป็นผู้กำหนดวงเงินรวม ( Credit Line)ให้กับบริษัทโดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร

ช่องทางการสมัคร

ประสานงานฝ่ายขาย บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น

หมายเลขโทรศัพท์

02-168-3377 ต่อ 433 หรือ 062-5913088

10218

10074

เกี่ยวกับบัตร
บัตรเครดิตนิติบุคคล (PT MAX FLEET CARD) เป็นบัตรสำหรับ บมจ. / บจก./ หจก. ควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ได้เฉพาะสถานีบริการน้ำมัน PT เท่านั้น
จุดเด่น

ควบคุมได้

• ควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมัน เชื้อเพลิงใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน ​PT ทั่วประเทศ

เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ

• เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย นานสูงสุด 55 วัน

ตรวจสอบง่าย

• ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล การใช้จ่ายน้ำมัน

ช่วยบริหาร

• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

• ผู้สมัครต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้นและดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี

• ไม่เคยเป็น NPL กับสถาบันการเงินใดๆในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา นับจากวันที่ขอเครดิต และ ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้อง ร้องดำเนินคดี

• มีกำไรจากการดำเนินงานในรอบบัญชี 2 ใน 3 ปีล่าสุดและรอบบัญชีล่าสุดโดยพิจารณาจากงบที่สะท้อน ความเป็นจริง

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก ธุรกิจมีกำไร (งบปีล่าสุด)

• ลูกค้าต้องไม่ผิดเงื่อนไขของธนาคารฯ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการถูกลด/คงวงเงินรวม

• ธนาคารเป็นผู้กำหนดวงเงินรวม ( Credit Line)ให้กับบริษัทโดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร

ช่องทางการสมัคร

ประสานงานฝ่ายขาย บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น

หมายเลขโทรศัพท์

02-168-3377 ต่อ 433 หรือ 062-5913088

10216

10074

Loading...