นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งอาจถูกติดตั้ง และ/หรือจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน (เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต เป็นต้น) เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่ง ๆ และคุกกี้นั้นจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อๆ มา หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่จดจำคุกกี้นั้นๆ ได้

คุกกี้มีหลายประเภท โดยอาจเป็นประเภทที่สามารถทำให้เว็บไซต์หนึ่งๆ ทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และแสดงบทความที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้

เราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยสามารถแบ่งประเภทคุกกี้ตามการใช้งานได้ ดังนี้

(1) คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies) คือ คุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราได้

(2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies) คือ คุกกี้ที่สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึง และพฤติกรรมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเราได้อีกด้วย

รายการคุกกี้ที่เราใช้

ประเภทของคุกกี้ ชื่อ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการจัดเก็บ Cookies Provider
คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly necessary cookies) PHPSE SSID คุกกี้ประเภทนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อการเก็บ และแยกรหัสเซสชั่น (Session ID) ที่ไม่ซ้ำกันของท่านในฐานะที่เป็นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการจัดการเซสชั่น (Session) ของผู้เข้าเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ในแต่ละราย ลบเมื่อปิดเบราว์เซอร์ เว็บไซต์
ASP.NET Session Id คุกกี้ประเภทนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อการนำรหัสเซชชั่น (Session ID) ไปใช้ในส่วนของการทำงานที่เกี่ยวกับโปรแกรม ลบเมื่อปิดเบราว์เซอร์ เว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies) _ga
_gali
_gat
_gid
คุกกี้เหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านในฐานะที่เป็นผู้เข้าเยี่ยมชม และใช้งานในเว็บไซต์ของเราโดยเราจะนำคุกกี้นี้ไปใช้ในการรวบรวมรายงานดังกล่าวสำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป Google Analytics

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถจะจัดการการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยการคลิกไปที่ไอคอน ซึ่งท่านสามารถคลิกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าได้จาก ‘ยอมรับ/ปฏิเสธ’ เป็น ‘ยอมรับ/ปฏิเสธ’ หรือ ‘ยอมรับ/ปฏิเสธ’ เป็น ‘ยอมรับ/ปฏิเสธ’ หลังจากนั้นให้ท่านคลิก ‘บันทึกและปิด’ และท่านอาจจะทำการกด ‘รีเฟรช (Refresh)’ เพื่อเป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวได้อีกด้วย นอกจากนี้ท่านยังสามารถจะจัดการการใช้งานคุกกี้ทางบราวเซอร์ หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือ หรือแท็บเล็ตของท่านได้ ดังนี้

(1) Google Chrome
(2) Microsoft Edge
(3) Mozilla Firefox
(4) Microsoft Internet Explorer
(5) Opera

ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ ในการนี้ ท่านสามารถจะจัดการการใช้ Google Analytics Cookies ในทุกเว็บไซต์ได้ใน http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. และสามารถจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ใน www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

การปรับปรุงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย ข้อกำหนด หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้ท่านเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงในครั้งล่าสุดเมื่อ [14/02/2021]

Loading...