แก๊สเพื่อการขนส่ง ( Auto LPG )
เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา

บริษัทดำเนินธุรกิจขายปลีกแก๊ส LPG ภายใต้สถานีบริการ PT ซึ่งเป็นการดำเนินงานผ่านสถานีบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และ บริหารงานโดยบริษัท (Company Owned Company Operated หรือ “สถานีบริการประเภท COCO”) เพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG และมีเป้าหมายในการให้บริการที่ดี ในสถานีบริการที่ได้มาตรฐาน"

ทั้งนี้ บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจค้าปลีกแก๊ส LPG ในปี 2558

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

PT CALL CENTER

1614

หมายเลขโทรศัพท์

ประเภทของเชื้อเพลิง
คุณสมบัติ
• เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบที่ได้จากโรงกลั่น
• มีช่วงจุดเดือด ประมาณ 180-370 องศาเซลเซียส
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์แรงอัดสูง และจุดระเบิดเอง ซึ่งการจุดระเบิดของเชื้อเพลิง เกิดขึ้นจากความร้อนจากแรงอัดสูงของอากาศในกระบอกสูบโดยไม่ต้องใช้หัวเทียน)
คุณสมบัติ
• ไม่มีข้อมูลในเว็บเดิม
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• ไม่มีข้อมูลในเว็บเดิม
คุณสมบัติ
• ไม่มีข้อมูลในเว็บเดิม
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• ไม่มีข้อมูลในเว็บเดิม
คุณสมบัติ
• เป็นการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 91 จำนวน 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล 1 ส่วน จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
• ค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์จะขึ้นกับค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินพื้นฐานแต่ละชนิด
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• สำหรับใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน
• สามารถเลือกแก๊สโซฮอล์ตามค่าออกเทนที่ต้องการใช้มาทดแทนน้ำมันเบนซินได้ทันที
คุณสมบัติ
• เป็นการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 91 จำนวน 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล 1 ส่วน จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
• ค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์จะขึ้นกับค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินพื้นฐานแต่ละชนิด
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• สำหรับใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน
• สามารถเลือกแก๊สโซฮอล์ตามค่าออกเทนที่ต้องการใช้มาทดแทนน้ำมันเบนซินได้ทันที
คุณสมบัติ
• น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบโดยใช้ MTBE ในการเพิ่มค่าออกเทนให้ได้ 95 เป็นเชื้อเพลิง ที่ให้กำลังอัดสูง
• ประเทศไทยประกาศยกเลิกการผลิตน้ำมันเบนซิน 91 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 และผ่อนผันให้มีจำหน่ายจนกว่าจะหมด แต่ไม่เกิน วันที่ 31 มีนาคม 2556 หลังจากนั้นจำหน่ายเฉพาะน้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 เท่านั้น
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• เครื่องยนต์เบนซินขนาดใหญ่มีอัตราเร่งสูง
คุณสมบัติ
• ได้จากการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ผสมกับเอทานอล ในอัตราส่วนเบนซิน 80 : เอทานอล 20 ได้เป็นน้ำมัน E20 (เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
• มีค่าออกเทน 95 ตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้ E20
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ข่าวสาร

โปรโมชั่น

สถานีบริการแก๊ส LPG

10214

10074

เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา

บริษัทดำเนินธุรกิจขายปลีกแก๊ส LPG ภายใต้สถานีบริการ PT ซึ่งเป็นการดำเนินงานผ่านสถานีบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และ บริหารงานโดยบริษัท (Company Owned Company Operated หรือ “สถานีบริการประเภท COCO”) เพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ ติดตั้งระบบแก๊ส LPG และมีเป้าหมายในการให้บริการที่ดี ในสถานีบริการที่ได้มาตรฐาน"

ทั้งนี้ บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจค้าปลีกแก๊ส LPG ในปี 2558

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


PT CALL CENTER

1614

หมายเลขโทรศัพท์

ประเภทของเชื้อเพลิง

PT MAX ดีเซล B7

คุณสมบัติ
• เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบที่ได้จากโรงกลั่น
• มีช่วงจุดเดือด ประมาณ 180-370 องศาเซลเซียส
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์แรงอัดสูง และจุดระเบิดเอง ซึ่งการจุดระเบิดของเชื้อเพลิง เกิดขึ้นจากความร้อนจากแรงอัดสูงของอากาศในกระบอกสูบโดยไม่ต้องใช้หัวเทียน)

PT MAX ดีเซล B10

คุณสมบัติ
• ไม่มีข้อมูลในเว็บเดิม
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• ไม่มีข้อมูลในเว็บเดิม

PT MAX ดีเซล B20

คุณสมบัติ
• ไม่มีข้อมูลในเว็บเดิม
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• ไม่มีข้อมูลในเว็บเดิม

แก๊สโซฮอล์ 95

คุณสมบัติ
• เป็นการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 91 จำนวน 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล 1 ส่วน จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
• ค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์จะขึ้นกับค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินพื้นฐานแต่ละชนิด
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• สำหรับใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน
• สามารถเลือกแก๊สโซฮอล์ตามค่าออกเทนที่ต้องการใช้มาทดแทนน้ำมันเบนซินได้ทันที

แก๊สโซฮอล์ 91

คุณสมบัติ
• เป็นการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐานออกเทน 91 จำนวน 9 ส่วน ผสมกับเอทานอล 1 ส่วน จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
• ค่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์จะขึ้นกับค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินพื้นฐานแต่ละชนิด
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• สำหรับใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน
• สามารถเลือกแก๊สโซฮอล์ตามค่าออกเทนที่ต้องการใช้มาทดแทนน้ำมันเบนซินได้ทันที

เบนซิน BENZENE

คุณสมบัติ
• น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบโดยใช้ MTBE ในการเพิ่มค่าออกเทนให้ได้ 95 เป็นเชื้อเพลิง ที่ให้กำลังอัดสูง
• ประเทศไทยประกาศยกเลิกการผลิตน้ำมันเบนซิน 91 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 และผ่อนผันให้มีจำหน่ายจนกว่าจะหมด แต่ไม่เกิน วันที่ 31 มีนาคม 2556 หลังจากนั้นจำหน่ายเฉพาะน้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 เท่านั้น
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• เครื่องยนต์เบนซินขนาดใหญ่มีอัตราเร่งสูง

แก๊สโซฮอล์ E20

คุณสมบัติ
• ได้จากการนำน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ผสมกับเอทานอล ในอัตราส่วนเบนซิน 80 : เอทานอล 20 ได้เป็นน้ำมัน E20 (เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%)
• มีค่าออกเทน 95 ตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน
ประเภทเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
• ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้ E20
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ข่าวสาร

โปรโมชั่น

สถานีบริการแก๊ส LPG

ค้นหาสาขา

10214

10074

Loading...