ก๊าซเพื่อการหุงต้ม (Atlas)
เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

PT CALL CENTER

1614

หมายเลขโทรศัพท์

สินค้าและบริการ

10213

สำหรับภาคครัวเรือน

10213

สำหรับภาคการค้าพาณิชย์

10213

สำหรับภาคอุตสาหกรรม

สำหรับภาคครัวเรือน

 • 10207

  4

  10208
 • 10209

  40

  10210

 • 10207

  15

  10208
 • 10209

  66

  10210
สำหรับภาคครัวเรือน

 • 10207

  48

  10208
 • 10209

  130

  10210
 • 10211

  1

  10212

 • 10207

  48

  10208
 • 10209

  130

  10210
 • 10211

  2

  10212
นวัตกรรม

Check Lock Valve

นวัตกรรมความปลอดภัย “วาล์วเช็กล็อก (Check Lock)”

 • ปลอดภัย

  • ป้องกันก๊าซรั่วออกจากถัง ขณะที่ยังไม่ได้ต่อหัวปรับความดันเพื่อใช้งาน
 • ผู้บริโภคได้ก๊าซเต็มจำนวน

  • ป้องกันการรั่วไหลระหว่างทางก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริโภคจะได้น้ำก๊าซในปริมาณที่เต็มตามจำนวนก่อนใช้งาน

ตราชั่งอัดบรรจุแบบ Digital

นำเครื่องชั่งน้ำหนักและการบรรจุก๊าซปิโตเลียมเหลวแบบ Digital มาใช้ในกระบวนการผลิต

 • แม่นยำ มีมาตรฐาน

  • วัดค่าต่างๆ ได้อย่างแม่นยำมีมาตรฐานที่ดีเยี่ยม
 • ผู้บริโภคได้ก๊าซเต็มจำนวน

  • ผู้บริโภคได้ปริมาณน้ำก๊าซอย่างแม่นยำไม่ขาด

ระบบ QR Code

มีระบบ QR Code

 • Scan เพื่อเช็คข้อมูลถังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

  • เช็คน้ำหนักน้ำก๊าซที่บรรจุ
 • เช็ควันที่ทดสอบถังก๊าซล่าสุด

  • วันที่ถังหมดอายุ

จุดจำหน่าย

10214

10074

เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) ได้จัดจำหน่ายก๊าซหุงตุ้ม LPG ให้กับภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ภายใต้บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรายย่อย ด้วยบรรจุภัณฑ์ถังก๊าซ คุณภาพหลากหลายขนาด โดยบริษัทได้ใส่ใจความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งควบคู่ไปกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ถังก๊าซพีทีทุกใบจึงต้องได้รับการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐาน การบรรจุ น้ำหนัก และคุณภาพ โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.ก่อนจัดจำหน่าย

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

PT CALL CENTER

1614

หมายเลขโทรศัพท์

สินค้าและบริการ
10213

สำหรับภาคครัวเรือน

สำหรับภาคการค้าพาณิชย์

สำหรับภาคอุตสาหกรรม

สำหรับภาคครัวเรือน

ก๊าซเพื่อการหุงต้มขนาด 4 Kg.

 • 10207

  4

  10208
 • 10209

  40

  10210

ก๊าซเพื่อการหุงต้มขนาด 15 Kg.

 • 10207

  15

  10208
 • 10209

  66

  10210

สำหรับภาคการค้าพาณิชย์

ก๊าซเพื่อการหุงต้มขนาด 48 Kg.

 • 10207

  48

  10208
 • 10209

  130

  10210
 • 10211

  1

  10212

ก๊าซเพื่อการหุงต้มขนาด 48 Kg.

 • 10207

  48

  10208
 • 10209

  130

  10210
 • 10211

  2

  10212
นวัตกรรม

Check Lock Valve

นวัตกรรมความปลอดภัย “วาล์วเช็กล็อก (Check Lock)”

 • ปลอดภัย

  • ป้องกันก๊าซรั่วออกจากถัง ขณะที่ยังไม่ได้ต่อหัวปรับความดันเพื่อใช้งาน
 • ผู้บริโภคได้ก๊าซเต็มจำนวน

  • ป้องกันการรั่วไหลระหว่างทางก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริโภคจะได้น้ำก๊าซในปริมาณที่เต็มตามจำนวนก่อนใช้งาน

ตราชั่งอัดบรรจุแบบ Digital

นำเครื่องชั่งน้ำหนักและการบรรจุก๊าซปิโตเลียมเหลวแบบ Digital มาใช้ในกระบวนการผลิต

 • แม่นยำ มีมาตรฐาน

  • วัดค่าต่างๆ ได้อย่างแม่นยำมีมาตรฐานที่ดีเยี่ยม
 • ผู้บริโภคได้ก๊าซเต็มจำนวน

  • ผู้บริโภคได้ปริมาณน้ำก๊าซอย่างแม่นยำไม่ขาด

ระบบ QR Code

มีระบบ QR Code

 • Scan เพื่อเช็คข้อมูลถังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

  • เช็คน้ำหนักน้ำก๊าซที่บรรจุ
 • เช็ควันที่ทดสอบถังก๊าซล่าสุด

  • วันที่ถังหมดอายุ

จุดจำหน่าย

ค้นหาสาขา

10214

10074

Loading...