ข้อมูลโปรโมชั่น / น้ำมันเครื่อง PT Maxnitron

หัวเชื้อน้ำมัน

01 ตุลาคม 2563

10238

ตั้งแต่วันที่01 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

10239

10227

 

ข้อมูลรายละเอียดหัวเชื้อน้ำมันดีเซล

หัวเชื้อน้ำมันดีเซล สะอาด แรง เต็มแมกซ์

พีที แมกซ์นิตรอน บูสเตอร์ ดีเซล

หัวเชื้อน้ำมันดีเซล

ช่วยทำความสะอาดคราบสกปรก เขม่าที่เกิดตามบริเวณหัวฉีด, วาล์วไอดี, ห้องเผาไหม้ และเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ใช้ได้กับน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล B7, B10 และ B20

คุณสมบัติ

 • ช่วยเพิ่มกำลังและอัตราเร่งของเครื่องยนต์
 • ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ลดการปล่อยมลพิษไอเสีย
 • ยืดอายุเครื่องยนต์
 • ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
 • ลดปริมาณการเกิดฟองในน้ำมันระหว่างการเติม โดยเฉพาะน้ำมันไบโอดีเซล

วิธีใช้

ผสมในน้ำมันดีเซล อัตราส่วน 1 กระป๋องต่อน้ำมันดีเซล 60-70 ลิตร*

(เขย่าก่อนใช้งาน และค่อยๆ เปิดกระป๋องอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันแรงดันจากภายใน)

คำเตือน

 • หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยและการสัมผัสโดยตรง
 • ควรล้างทันทีเมื่อมีการสัมผัส
 • ทิ้งภาชนะในที่ที่เหมาะสม

คำแนะนำ

เพื่อการใช้งานเครื่องยนต์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

อายุผลิตภัณฑ์

วัน/เดือน/ปี ผลิตดูใต้กระป๋อง ราคา กำหนด ณ ขาย

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

 

 

 

ข้อมูลรายละเอียดหัวเชื้อน้ำมันเบนซิน

หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน สะอาด แรง เต็มแมกซ์

พีที แมกซ์นิตรอน บูสเตอร์ เบนซิน

หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน

ช่วยทำความสะอาดคราบสกปรก เขม่าที่เกิดตามบริเวณหัวฉีด, วาล์วไอดี, ห้องเผาไหม้ และเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ใช้ได้กับน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

คุณสมบัติ

 • ช่วยทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรกในเครื่องยนต์และหัวฉีด
 • เพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันเบนซิน ทำให้การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงสมบูรณ์
 • ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
 • ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ

วิธีใช้

ผสมในน้ำมันเบนซิน อัตราส่วน 1 กระป๋องต่อน้ำมันเบนซิน 60-70 ลิตร*

(เขย่าก่อนใช้งาน และค่อยๆ เปิดกระป๋องอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันแรงดันจากภายใน)

คำเตือน

 • หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยและการสัมผัสโดยตรง
 • ควรล้างทันทีเมื่อมีการสัมผัส
 • ทิ้งภาชนะในที่ที่เหมาะสม

คำแนะนำ

เพื่อการใช้งานเครื่องยนต์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

อายุผลิตภัณฑ์

วัน/เดือน/ปี ผลิตดูใต้กระป๋อง ราคา กำหนด ณ ขาย

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Loading...