Promotion สำหรับแกลลอนใหญ่ (4 ลิตรขึ้นไป) : ใช้แต้ม Max Card 1 คะแนน ได้รับสิทธิพิเศษ ซื้อน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron ราคาพิเศษ มีจำนวน 8 รายการสินค้า ดังต่อไปนี้

ลำดับ ผลิตภัณฑ์ ขนาด ราคาเดิม (บาท) ราคาพิเศษ (บาท)
1 PT Maxnitron Hi-Commonrail 6+1L 920 699
2 PT Maxnitron Power Diesel 6+1L 745 599
3 PT Maxnitron Dura 40 5L 545 369
4 PT Maxnitron Power Tractor 5L 440 399
5 PT Maxnitron Synthetic 20000 4L 1,680 ซื้อ 1 แถม 1
6 PT Maxnitron Semi-Synthetic 15000 4L 770 599
7 PT Maxnitron 5000 4L 540 399
8 PT Maxnitron SF - 40 4L 420 369

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561