ใช้แต้ม พีทีแมกซ์การ์ด 1 แต้ม แลกรับส่วนลด พีที แมกซ์นิตรอนทันที

*ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2561 บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า