Promotion สำหรับกระป๋องเล็ก (1 ลิตร) : ใช้แต้ม Max Card 100 คะแนน แลกซื้อ PT Maxnitron Power Diesel ขนาด 1 ลิตร ราคาพิเศษ เพียง 109 บาทเท่านั้น!

ลำดับ ผลิตภัณฑ์ ขนาด ราคาเดิม (บาท) ราคาพิเศษ (บาท)
1 PT Maxnitron Power Diesel 1L 125 109

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561