ข่าวดี พีที แมกซ์นิตรอน ต่อเวลาลด ถึง 30 มิถุนายน นี้

ลำดับ ผลิตภัณฑ์ ขนาด ราคาเดิม (บาท) ราคาพิเศษ (บาท)
1 PT Maxnitron Hi-Commonrail 6+1L 920 699
2 PT Maxnitron Power Diesel 6+1L 745 599
3 PT Maxnitron Power Tractor 5L 440 399
4 PT Maxnitron Semi-Synthetic 15000 4L 770 599
5 PT Maxnitron 5000 4L 540 399
6 PT Maxnitron SF – 40 4L 420 369

ถึง 30 มิถุนายน 2561 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)