ความเป็นมาของกาแฟพันธุ์ไทยเอกลักษณ์ของแบรนด์กาแฟพันธุ์ไทย ไม่ว่าจะเป็น ชื่อของแบรนด์ "กาแฟพันธุ์ไทย" ก็ดี ตราสัญลักษณ์ที่มีที่มา จากสัญลักษณ์ของประเทศไทย ได้แก่ "ช้างไทย ศาลาไทย และดอกราชพฤกษ์" ก็ดี ข้อความสนับสนุนแบรนด์"เข้ม เท่ จริงใจ แบบไทยแท้ๆ" ก็ดี สีของแบรนด์ที่เป็น "สีน้ำตาลเข้มและสีของไม้" ฯลฯ ถูกกำหนดและออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดที่จะสร้างความเป็นแบรนด์กาแฟที่มีต้นกำเนิดจากความประทับใจในจิตวิญญาณและ ความมีเสน่ห์ของเอกลักษณ์ไทย ที่ผสมผสานกลมกลืนเข้ากับความทันสมัย ความเรียบง่าย ความเป็นเป็นสากลและ ไลฟ์สไตล์ของยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว อันสอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบและตกแต่งร้าน ที่อยู่ภายใต้บรรยากาศแบบไทยพื้นบ้าน โดยการนำเอาบุคลิกของความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ตามหลัก สถาปัตยกรรมไทยแบบบ้านๆ เช่น หลังคาเพิงไม้ ยกใต้ถุนสูง ผนัง ประตู หน้าต่าง มีช่องแสงและช่องระบายอากาศ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุท้องถิ่นประเภทไม้ร่วมกับโครงสร้างเหล็กสมัยใหม่ เพื่อให้ได้บรรยากาศร้านที่มีเสน่ห์ เป็นสากล และถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแบรนด์ "กาแฟพันธุ์ไทย" ได้อย่างแท้จริง

  •