• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

เกร็ดความรู้จาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เพราะพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของประชาชนทั่วไป เเละยังเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เราจึงเเนะนำความรู้ทั่วไปด้านพลังงานเพื่อความเข้าใจ ใช้อย่างรู้ค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน

เกร็ดความรู้

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

01 มกราคม 2556
พลังงานทดแทน (Alternative Energy) หมายถึง พลังงานจากแหล่งอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือปิโตรเลียม ที่กำลังจะหมดไปในอนาคต เราสามารถแบ่งพลังงานทดแทนตามแหล่งที่ได้มาเป็น 2 ประเภท
01 กุมภาพันธ์ 2556
ปัจจุบัน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่นิยมจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมัน คือ แก็สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 ที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 10 และแก๊สโซฮอล์ E20 ที่มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 20 และที่ตอนนี้กำลังขยายการจำหน่ายไปทั่วประเทศสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ คือ แก
01 กุมภาพันธ์ 2556
ประเทศไทยเองก็มีศักยภาพทางด้านวัตถุดิบที่เอื้ออำนวยกับการผลิตเอทานอล โดยพืชการเกษตรเช่น อ้อย และ มันสำปะหลัง โดยอ้อยนั้นจะผลิตโดยใช้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลมาผลิตเป็นเอทานอล
01 เมษายน 2556
ในปัจจุบันกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่มีใช้แล้วในเชิงพานิชย์ มี 3วิธี ดังนี้ ผลิตทางความร้อน ผลิตทางเคมีไฟฟ้า และ ผลิตทางชีวภาพ โดยใช้สารตั้งต้นและแหล่งให้พลังงานจากธรรมชาติที่หลากหลาย
01 พฤษภาคม 2556
ก๊าซที่ว่านี้ คือ Biogas หรือที่รู้จักกันในนามว่า “ก๊าซชีวภาพ” เกิดจากการหมักย่อยของเสียสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน เช่น ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ของเสียจากการเกษตร ของเสียเทศบาล น้ำเสียโรงงานอาหาร ฯลฯ โดยวัตถุดิบที่นำมาย่อยสลายนั้นมีมา
01 กรกฏาคม 2556
ต้นกำเนิดของ CBG ของไทยนั้นสืบเนื่องมาจากปัญหาต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ(NGV)สำหรับยานยนต์ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อนั้นมีราคาสูง รวมถึงปัญหาการขาดแคลนก๊าซ NGV ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน แต่ความต้องการใช้ก๊าซ NGV ในพื้นที่กลับสูงขึ้น ทำให้กระทรวงพลังงาน

12
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400