เกร็ดความรู้จาก พีทีจี

 • LPG และ NGV แก๊สธรรมชาติที่ควรรู้

  เคยสังเกตหรือไม่ว่าปัจจุบันนี้มีปั๊มแก๊สผุดขึ้นมามากมาย ตามปริมาณรถยนต์ที่หันมาใช้แก๊สที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่การตัดสินใจใช้แก๊สธรรมชาติชนิดใดจะเป็น LPG หรือ NGV นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆประการของผู้ใช้รถไม่ว่าจะเป็นราคาของชุดติดตั้งแก๊สสำหรั

  01 ม.ค 2557

 • “มีเทนไฮเดรต” พลังงานทางเลือกใหม่

  นักวิทยาศาสตร์นั้นได้รู้จัก “มีเทนไฮเดรต ” มานานแล้วซึ่งมีชื่อเรียกอื่นอีกได้แก่ มีเทนคลาเทรต (Methane Clathrate), น้ำแข็งไฟ (Fire Ice) ถูกพบครั้งแรกอยู่นอกระบบสุริยะและภายหลังถูกพบอยู่ใต้มหาสมุทรโดยจะอยู่รูปของของแข็ง

  01 ธ.ค 2556

 • “พลังงานแสงอาทิตย์” ขับเคลื่อนโลกอนาคต

  รู้หรือไม่ว่า ใน 1 ชั่วโมง โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ประมาณ 174 [petawatts] โดย30% ของพลังงานนี้ถูกสะท้อนกลับไปในอวกาศ ที่เหลิอถูกดูดซับโดยเมฆ มหาสมุทรและพื้นดิน คิดเป็น 3,850,000 [exajoules] ต่อปี ประมาณว่า พลังงานนี้ใน 1 ชั่วโมงกว่า มีปริมาณเกือบเท

  01 พ.ย 2556

 • น้ำมันเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล (BTL)

  ในปัจจุบันนี้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่เมื่อก่อนต้องทิ้งไป ทำเป็นฟืน หรือฝังกลบให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาตินั้น สามารถนำมาผลิดเป็น Bio-oil “น้ำมันเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล” หรือ BTL (Biomass to liquid) ได้แล้ว

  01 ต.ค 2556

 • ขยะปิโตรเลียม” เพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง

  ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับประชาชน และเกิดความยากลำบากแก่ภาครัฐในการกำจัดขยะ จึงเกิดปัญหาขึ้นว่าในเมื่อกำจัดหรือทำลายขยะพวกนี้แล้วจะทำให้เกิดมลภาวะเราจึงควรมีวิธีการอย่างไรที่จะใช้ประโยชน์จากขยะเหล่านี้

  01 ก.ย 2556

1 2 3 »