สมัครงานออนไลน์

  • STEP: 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
  • STEP: 2 ลักษณะงานที่ต้องการ
  • STEP: 3 ประวัติการศึกษา
  • STEP: 4 ประวัติการทำงาน
  • STEP: 5 อัพโหลดรูปถ่าย, เรซูเม่, เอกสารประวัติ
 
ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *

(เฉพาะตัวอักษรและตัวเลข 6 ตัวอักษรขึ้นไป)

ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล์ *
 

บริษัทพร้อมให้โอกาสสำหรับผู้พิการทุกท่านเข้ามาร่วมงานกับเราเนื่องจากทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้พิการ จึงได้มีนโยบายในการรับสมัครผู้พิการเข้าเป็นพนักงานในหลากหลายตำแหน่ง เพื่อที่จะให้ผู้พิการนั้นมีรายได้ที่มั่นคงและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทของเราในอนาคต

บุคคลทุพพลภาพ (พิการ)
อาการทุพพลภาพ
ชื่อ *
นามสกุล *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
เพศ ชาย หญิง *
ส่วนสูง
น้ำหนัก
สถานภาพสมรส โสด แต่งงาน หย่า
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
สัญชาติ
ศาสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน *
จังหวัด *
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ

ต่อไป